The influence of mobile & wireless technology on us –
a call for self-development!

Foredrag, forskning, meditation, eurytmi

Eurytmiske fordybelsesdage (på engelsk)
8. – 10. februar 2020
with: Inessa Burdich, Frank Burdich, Vera Koppehel, Morten Klinkvort

Lørdag 8.2. og Søndag 9.2.2020 klokken 9:30 – 18:00 (Mandag 10.2.2020 9:30 – 13:00)
Michaelsskolen Herlev

Tilmelding til åbne fordybelsesdage
før 31. januar 2020. Deltagerantal begrænset!
Pris: 1400,- kr. for alle tre dage. Reduceret 800,- kr.

Tilmelding til: morten@eurytmiuddannelse.dk
Betaling ved tilmelding til Merkur konto: 8401 534 1344

Temadagene vil skabe en positiv og fremadrettet platform for bevidst omgang med digitale medier. For udvikling af nye og nødvendige indsigter i og skridt til sikring af god kropslig forankring, selv-beroenhed, sund digital mestring. Hvad kan bevægelse på arbejdspladsen, i skoler – og i bevægelsesfag konkret – bidrage med overfor den tiltagende tekniske og digitale virkelighed, der reducerer nødvendigheden af fysisk aktivitet? Hvordan vil lærere, pædagoger, forældre kunne anvende kropslig aktivitet bevidst og drage nytte af viden om bevægelsens betydning for udvikling, læring, socialisering? Hjerneforskningen belyser og dokumenterer sammenhænge mellem læring, kognitiv udvikling og kropslig aktivitet. Det er vores forståelse at AL læring og AL livsudfoldelse i det hele taget i den digitale tidsalder må iagttages aktivt og imødegåes kreativt med al mulig vågen og undersøgende aktivitet.

PROGRAM:
Lørdag 8.2.2020
9:30 – 10:30: eurythmy research
– a call for selfdevelopment / M. Klinkvort
11:00 – 13:00: mobile technology – being & effects – lecture & perceptual exercises:
to distinguish supernatural qualities / F. Burdich
& meditation for spiritual development / I. Burdich

14:00-15:30: perceptual exercises: supernatural qualities in technology / F. Burdich
16:00-17:00: meditation for strenghtening the spiritual forces / I. Burdich
17:00 – 18:00: Eurythmy Research – a call for selfdevelopment / V. Koppehel & I. Burdich

Søndag 9.2.2020
9:30 – 10:30: eurythmy research – a call for selfdevelopment / M.Klinkvort & F. Burdich
11:00 – 13:00: mobile technology – perceptual exercises on the effect of mobile communications / F. Burdich

14:00-15:30: meditation for strengthening the I-manifestation / I. Burdich
16:00-17:00: DIGITAL FUTURE – reflexion & perpectives – exchange
17:00 – 18:00: Eurythmy Research – a call for selfdevelopment / Vera Koppehel & I. Burdich

Mandag 10.2.2020 – Intensification day!!!
9:30 – 10:30: eurythmy research – a call for selfdevelopment /
MK, FB, IB, VK
11:00 – 13:00: mobile technology – being & effects – lecture and talk / F. Burdich

Opmærksomhed: foredrag af Frank Burdich
The Effect of Technical Devices on the World of Humans – The Effect of Humans on Technical Devices
Torsdag 6.2.2020 / 19:30 / 120,- DKK
RUC2 – Rudolf Steiner Padagogisk Uddannelsescenter / Esrumvej 269 / 3000 Helsingør