Om Uddannelsen

Grundlæggende studie

alment basisstudie.

Eurytmiuddannelsen i København er på deltid. Vi samarbejder med / følger strukturen på Eurytmiuddannelsen på Steinerhögskolan Stockholm/Järna (Sverige) med følgende struktur (2018/19):

Eurytmiens grundlag 1. og 2. år (deltids-uddannelse)
åbent for alle der er interesserede i personlig udvikling igennem bevægelse. Kurset omfatter 11 weekends samt to blokke á 3/4 dage per år. Selvstudie og egen øvelse forudsættes.

Fredage kl 17.00 – 21.00
Lørdage kl 9.00 – 18.00.
Søndage kan indgå i visse moduler.

Uddannelsesdage fremgår af kalenderen.

Det er efter aftale muligt at støde til studiet i det løbende studieår.
Forud for din indtræden i studiet vil der være en samtale, som går ind på forhold som er relevante for studiet, f.x. uddannelse i og erfaring med anden bevægelseskunst, dans, terapi, etc., forhold omkring sundhed, økonomi, disponibel øvetid, o.a.

Om Eurytmi-Utbildningen ved Steinerhögskolan/Järna: Se under ‘links’ i menuen.

Videregående studie

med særligt fokus på pædagogisk eurytmi.

Fredage kl 17.00 – 21.00
Lørdage kl 9.00 – 18.00.
Søndage kl 9.00 – 13.00

Eurytmi-instruktør 3. og 4. år: (deltids-uddannelse): åbent for dig, som vil fordybe / professionalisere dig i eurytmien. Holdet fungerer som kompetenceudvikling og undervisnings-forberedelse for bl.a. lærere, dansere, terapeuter, musiklærere og andre, som ønsker at udvikle og uddybe sin forståelse for bevægelsens betydning i bevidsthedsarbejde, krops- og energi-arbejde, og i undervisning og pædagogik. Fokus på bl.a. eurytmi-fagets pensum i Steinerskolen fra 1. – 12. klasse samt praktik-ophold og praksis-orienteret undervisning.

Kurset omfatter i alt 4 år på deltid, byggende på 1. og 2. år: 11 weekends samt 2x 3-4 dage per år. Udover weekends tilkommer her øget selvstudie, egen øvelse og praktik under vejledning.

Eurytmi-lærer 5. og 6.: (Udvidet deltids-uddannelse): omfatter i alt 6 år (4 år på deltid og 2 år på udvidet deltid). 5. + 6. år er pædagogiske / kunstneriske projektår, fx. uddybende eurytmien i erhvervsrelaterede retninger, videre praktik-forløb etc., samt scenekunstneriske programmer og forløb.

Eurytmi som selvudvikling

Grundlaget i uddannelsen er en dynamisk selvudvikling med afsæt i en antroposofisk tilgang til mennesket. Uddannelsesprocessen udgøres primært af et centrerende og bevidstheds-skabende bevægelsesarbejde. Eurytmien undersøges som en selvstændig kunst, og som terapeutisk og bevægelsespædagogisk retning. Samtidig undersøges berøringsfladerne til andre former for udtryksdans, krops-arbejde og bevægelseskunst i den aktuelle kulturelle kontekst.

Det teoretiske studie vil øges i løbet af uddannelsen: Almene antroposofiske studier fra 1. uddannelsesår. Fra 3. uddannelsesår med stærkere inddragelse af fag- og erhvervsrelevant litteratur på både holdplan og indviduelt plan.

Uddannelsen som lærer-uddannelse

Uddannelsen er, for dig der ønsker det, en forberedelse til at arbejde professionelt med eurytmien som bevægelseskunst. Der er et tiltagende behov for eurytmilærere i skoler, institutioner og børnehaver, samt for eurytmister, der vil uddanne sig videre til at arbejde terapeutisk med eurytmien (helse-eurytmi). I uddannelsen arbejdes derfor kontinuerligt og målrettet hen imod at studiet er erhvervsforberedende. Det betyder, at du som studerende bliver undervisnings-minded, at du får undervisningsopgaver og -erfaring i løbet af studiet. Der indgår gensidig undervisning og sparring igennem hele uddannelsen, praktik-ophold på skoler og i institutioner, og vejen ud i arbejdslivet følges af en eller flere mentorer.

Et teoretisk antroposofisk grundstudium samt selvstudium underbygger denne del af uddannelsen.