Temakurser

Verden er i væsentlig forandring. Ligeså er menneskets måde at forstå og udøve kunst, dans og bevægelse.
Eurytmien som levende, sansende bevidsthedsbevægelse og -kultur rummer store og på mange måder endnu uopdagede potentialer.

Tema- og inspirationskurser er en del af den forskning og udvikling, som ‘Instituttet for inspireret bevægelse’
gerne vil bidrage med og tilbyde sin samtid.

Se efter kurser i ‘aktuelt’.