Nordisk Uddannelsesinitiativ

Om eurytmiuddannelse i dansk, nordisk og internationalt regi

Fælles for de nordiske uddannelser er at vi fra første uddannelsesdag arbejder med styrkelse af selvberoenhed / self-empowerment og med pædagogisk-kunstneriske mål.

Siden 2014 har arbejdsmøder og sammenkomster, også med studerende, fundet sted i Järna, Oslo og København til temaet ‘Nordisk Eurytmiuddannelse’. Visioner for nye generationer af eurytmister: Hvad er tidssvarende uddannelsesformer? – tidssvarende uddannelsesindhold? Eurytmisten anno 2020 – den alment bevægelseskompetente og -pædagogisk skolede lærer. I takt med bevægelsesrelaterede sygdomme, diagnoser, forstyrrelser og lidelser objektivt øges behovet i skolerne og i samfundet for bevægelsespædagogik og -terapi. Eurytmien har uvurderligt potentiale at udvikle og bidrage med, og dette må også finde sit nedslag i nytænkende uddannelser.
I disse nordiske initiativer samarbejder lærerkræfter tværs over Skandinavien, ja tværs over Europa, for at trække på uddannelseserfaring og udvikle nye undervisningskompetencer til de nye udfordringer.

Ikke kun i Norden men i hele verden drøftes spørgsmål om eurytmiuddannelsers udformning, indhold, undervisnings- og læringsmetoder. Spørgsmål om uddannelsernes ’appeal’ til de nye generationer står centralt. Manglen på eurytmilærere er overalt mærkbar, selv i Tyskland, trods det faktum at man her uden afbrud har haft og stadig har en del uddannelser.

Styrk-eurytmien.dk er en støtteforening for eurytmien i Danmark. Den støtter primært uddannelse og studerende, men også andre tiltag for eurytmiens videre vækst og udvikling.

Link til støtteforeningen: http://styrk-eurytmien.dk

Eurytmi for en bedre verden!

NY EURYTMIUTDANNELSE I OSLO

Utdannelsen ønsker primært å utdanne kvalifiserte eurytmi-pedagoger til steinerskoler, barnehager, sosialpedagogiske institusjoner, helsepedagogiske hjem osv.
Mulighet for andre eller videregående forløp og trinn i retning kunstnerisk eurytmi, sosialeurytmi og terapeutisk eurytmi. Studiets grunnstruktur som beskrives på denne hjemmeside består likevel for utdannelsen i Oslo.
En hjemmeside for utdannelsen i Oslo er under utarbeidning.

TILMELDING / SPØRSMÅL TIL UTDANNELSEN til Oslo – utdannelsen kan rettes til

Gudrun Sanden +47 988 56 013
gusanden@broadpark.no