Målsætninger

Efter 4 års grunduddannelse på deltid behøves et 5. og 6. år til at fuldstændiggøre uddannelsen (nationalt/internationalt). Målsætningen omfatter, at uddannelsen fra grunden har en pædagogisk-kunstnerisk retning med et mere intensive 3.- 4. år, der har særlige fokus på den pædagogiske eurytmi, så at man kan forberede og imødese en (delvis) indkomst gennem at arbejde med eurytmi (under mentor-vejledning i BH’er og skoler), om muligt også mens 5. og 6. år færdiggøres.
Det hører med til visionen for en Nordisk Eurytmiuddannelse at der, hvis alle forhold kan etableres optimalt, også skal kunne udvikles en fuldtidsuddannelse.

Visionsaspekter for en eurytmiuddannelse
anno 2019:

Balancerende og styrkende kunst (i nutid og fremtid med digital-, nano-, atom-, gen-manipulerende teknikker) indstrømmende fra den åndelige verden ift. at styrke menneskelig og jordisk ‘bæredygtighed’, som rummer og inkluderer fysiske og æteriske kræfter og arbejder konkret og levende med dem.

At uddanne eurytmister, som kan stå og begå sig i dagens verden og samfund, være velvidende og veluddannede bredt i sundhedsfremmende bevægelsesaspekter og i aspekter af sygdomme i menneskets bevægelses- og sjæleliv.

At udforme uddannelsen med inddragelse af hjerneforskning, udviklings- og bevægelsespædagogik og -terapi, sådan at den studerende bredt får kompetencer indenfor almene bevægelsesrelaterede sygdomme, diagnoser, forstyrrelser og lidelser.

At praktisere accelereret læring; bevidst kendskab til og anvendelse af moderne læringsmetoder. Bevidst afsked med ubevidste læringsformer og -traditioner.

Afslutningsdiplom og certificeringer:

Efter fuld gennemførelse af den 6-årige deltids-uddannelse jfr. uddannelses-planen er du uddannet til at undervise i danske skoler og børnehaver. Du kan desuden selv give kurser indenfor diverse målgrupper og evt. arbejde videre kunstnerisk med eurytmien.
For at undervise i andre lande vil der ofte være krav til et eurytmi-diplom med Bachelor / Master, hvilket I.I.M – Instituttet arbejder på at være en forberedelse til.

I samarbejde med ’Sektion for talende og musicerende Kunst ved Goetheanum’, Schweiz, kan et internationalt diplom tilstræbes, hvilket den verdensomfattende ’Kreds af eurytmi-uddannere’ i samarbejde med Sektionen ved Geotheanum står som ansvarshavende for.

I samarbejde med Alanus University of Arts and Social Sciences i Bonn skabte I.I.M.-instituttet betingelserne for international anerkendelse af uddannelsen. Mentorer i denne proces til 2021 var professor Andrea Heidekorn og Alexander Seeger. Siden 2023 har Gia van den Akker fra eurytmiuddannelsen i Nederlandene været vores procesfacilitator.