Bevæget, flexibel, parat til det nye ubekendte – og samtidig rolig i stormen!

Dette er udfordringerne i vor tid, som Institute for Inspired Movement med en kunstnerisk, pædagogisk såvel som individuelt orienteret uddannelse arbejder med og ud fra. Stadigt stærkere betoner vi det professionsorienterede i uddannelsen: Eurytmi-formidling for børn og unge, og formidling-undervisning-coaching for voksne, for teams, for virksomheder.

Varm på tanken om et eurytmistudie? – skriv eller ring til os og hør nærmere! Vi svarer i reglen hurtigt!