Bevægelse – Bevidsthed – Suverænitet
Individuel, sund, kreativ, professions-orienteret:

FLOW & U – MOVEMENT FOR LIFE!
EURYTMI UDDANNELSE PÅ DELTID!

Grib kunst, spirit, bevægelse og velvære i een uddannelse!

Velkommen til try-out – tjek

19. / 20. AUGUST 2022
& / eller
26. / 27. AUGUST 2022

Varm på tanken om et eurytmistudie?!
Skriv eller ring til os og hør nærmere! Vi svarer i reglen hurtigt!

Den venter på dig:
Et tema-år med særligt fokus på aspekter af sundhed, terapi og mindfull
selv-management.

Dette er interessant for alle erhverv! Især for terapeuter og bevægelseslærere og pædagoger.
Derefter al bevægelse er sund! Eurytmiske bevægelser understøtter konkret, bevidstgørende og bæredygtigt vores selvberoenhed, selvudvikling og almene velvære.

Og vi udvikler sammen med dig og børnehaveforeningen:
I retning af praktisk anvendt eurytmi vil vi i 2022/23 udbyde efteruddannende kurser i områderne ‘Eurytmi for de yngste’ (børnehave – 2. klasse) og terapeutisk anvendt eurytmi.

SNART:
Følg disse tiltag på vores hjemmesider
www.eurytmiuddannelse.dk

Tilmelding