Småbørns-eurytmi 2021/21 – et pilotprojekt: START: 4.9.21

Ide og intention:
Projektet ‘Småbørns-eurytmi’ under Institute for Inspired Movement er for alle, som kunne have interesse for eurytmi og sund bevægelse med vores yngste medmennesker. Projektet sigter på aldersgruppen børnehave – 2. klasse, og henvender sig primært til mennesker, som arbejdsrelateret eller på anden vis allerede har erfaring / kontakt med denne aldersgruppe. Hensigten er at afdække spørgsmål, interesser og muligheder for en uddannelse og målrettet udvikle indsigt og kompetencer i området småbørns-eurytmi.

Hvordan?
Vi vil med dette pilot-projekt benytte tiden hen over studieåret 2021/22 til at udvikle et reelt uddannelseskoncept i samarbejde og udveksling med andre med erfaring og kompetencer på området. Vi ønsker at afstemme konceptet, så det kan optimeres til at passe som fleksibel deltidsuddannelse parallelt med hele eller delvise ansættelser i institutioner o.lign. Projekt-året tænker vi således åbent defineret, forskende og samtidig kompetencegivende – en erfarings-platform for udvikling af sund bevægelse til tidens og fremtidens børn i en verden i rivende forandring.

Nogle temaer og spørgsmål i sammenhængen: Hvad er overhovedet sund bevægelse? Hvorfor og hvordan virker bevægelse sundheds- og identitetsfremmende [for børn såvel som for voksne]? Hvad har tidens børn mest brug for og hvorledes kan bevidst bevægelse og rammer heromkring udvikles meningsfuldt? Hvorledes kan en uddannelse udvikles og målrettes hensigtsmæssigt, så man bliver konkret kvalificeret [og hverken under- eller overkvalificeret] og tiden og kræfterne under uddannelsesforløbet anvendes mest muligt rationelt og virksomt?

Konkrete processer og indhold:
Vi har skemalagt 7 lørdage i alt i det kommende studieår, første gang 4. september. En sådan tema-lørdag vil omfatte grundeurytmiske øvelser og derefter et årstidsrelateret program for en eurytmi-sekvens som om det var i børnehaven [eller evt. spejlet i 1. – 2. klasse]. Første lørdag berører således det begyndende efterår og Michaelstiden. Det handler om at forstå og udvikle ideer til opbygning, baggrunden for ‘bevægede billeder’, vigtige lyde og rytmer og dertil knyttede bevægelser. Alle moduler inderholder relevante teoretiske oplæg, som forbinder steinerpædagogik og eurytmi.
Intention og metode er at gennemgå lørdagens / årstidens program nogle gange for at det kan indoptages som læring og forhåbentlig – hvis man har tilliden og øver det selv eller med kolleger – kan prøves gennemført i dele eller i helheden med børnene.
Visse lørdage ligger i en uddannelses-weekend for Flow&U, hvor studerende i uddannelsen også vil kunne deltage. Det er omvendt også muligt at ankomme og deltage i uddannelsens ‘Open Fridays’ aftenen forud for småbørns-lørdagen uden ekstra betaling.

Praktisk:
De 3 lørdage i efteråret 2021 er 4. september [udd.-weekend].
9. oktober, og 6. november [udd.-weekend].
Datoer for 2022 følger.
Pris pr lørdag 900,- kr. For studerende 300,- kr. Ellers andet efter aftale.
Overnatning er mulig på skolen uden yderligere omkostninger.
Behøver at tilmeldes forud.

HVOR:
Steinerskolen i Kvistgård, Kvistgård Stationsvej 2A-B, 3490 Kvistgård.

‘Eurytmi med de yngste’
– et initiativ under eurytmiuddannelsen / IIM Institute for Inspired Movement –
Kursus-ansvarlige: Polina S. Rasmussen & Morten Klinkvort.
Tilmelding: morten@eurytmiuddannelse.dk