‘REAL VIRTUALITY! ‘

Hvordan står bevægelse i hverdagen? I den pædagogiske hverdag 2018. Hvordan vil den stå i 2025, 2030? Hvad kan bevægelse i skoler og BH’er bredt – og i bevægelsesfag konkret – bidrage med overfor den tiltagende tekniske og digitale virkelighed, der reducerer nødvendigheden af fysisk aktivitet? Hvordan vil læreren, BH-pædagogen, forældre kunne anvende kropslig aktivitet bevidst og drage nytte af viden om bevægelsens betydning for udvikling, læring, socialisering?

Hjerneforskningen dokumenterer sammenhænge mellem læring, kognitiv udvikling og kropslig aktivitet. Så: Skal nutidens og fremtidens lærer være bevægelseskompetent? Hvis både arbejde, uddannelse og fritid bevidst skal tilpasses den digitalerede samtid – hvilke ændrede leve- og læringsformer fører dette da til? 

Tema-dagene sætter fokus på at skabe en positiv, fremadrettet og bevidst platform for udvikling af nye og nødvendige skridt til sikring af god kropslig forankring, selv-beroenhed, sund læring – hele livet.
Vi tilstræber tema-dagene med bred faglig udveksling og gerne med indlæg fra relaterede fagområder: Hjerneforskning, antroposofisk menneskekundskab, bevægelses-, gymnastik- og eurytmi-fagene, special- og støttelære-områder og evt. andre fag- og erfaringsgrupper.

Undervisere:
Heidi Hansen, oplæg og samtale, og Githa Mølgaard, Vera Koppehel, Morten Klinkvort, eurytmi

9:30 – 10:30
Real Virtuality – Eurytmi: Morten Klinkvort
11:00 – 13:00
Seminar-arbejde*: Heidi Hansen/antrop. heilpraktiker
14:00 – 15:30
Bevægelse til dagstemaet – Eurytmi: Morten Klinkvort (Lø) , Githa Mølgaard (Sø+Ma)
16:00 – 16:30
Åbent forum : Indlæg / reflexion
16:45 – 18:00
inspired movements – Eurytmi: Vera Koppehel

LørdagFokus:  Fri eller fristet
* ”Verden er sand” Teenagerens udvikling: skelneevne, frihed og mod til at følge egen vej. Teenager og ung (14-21 år)
SøndagFokus: Billedverdener
* ”Verden er skøn ”Skolebarnets udvikling: social læring, vedholdenhed og billeddannelse. Skolebarnet (7-14 år)
MandagFokus: Sikker forbindelse – !?
*”Verden er god ”Børnehavebarnet: tilknytning, udvikling i eget tempo og fri fantasi. Børnehavebarnet (3-7 år)