Det nye studieår begynder den 25. & 26. august 2023

SPRING IND I DET NYE!
Studiestart & Try-Out
25. & 26. august 2023

FLOW&U’s nye studieår begynder med Try-Out, denne gang i ‘Kraft-centeret’ på Byens Steinerskole, København SV den 25. & 26. august 2023. Her kan du afprøve arbejdsformerne i uddannelsen og møde lærere og nuværende studerende. Har du flair for bevægelse og appetit på eurytmi og ‘inspired movement’, så ring og hør nærmere. Vi vil i det kommende studieår vægte aspekter af eurytmi og terapi stærkere, både i den løbende uddannelse og i moduler åbne for terapeuter, behandlere, lærere, pædagoger o.a. Også nye veje med læreruddannelse og anvendelsen af eurytmi i BH’er og skoler vil blive tematiseret.

Tilmelding fra nu af.

Du kan finde alle andre datoer her